Nuacht is Déanaí

An Carn

Ag obair ar bhuntáistí na Gaeilge a chur ar ais i réim sa phobal tuaithe

Cuireadh Coiste Forbartha Charn Tóchair ar bun ar an 8 Eanáir 1992 le tabhairt faoi na tionchair a bhí ag an imeallú eacnamaíoch, sóisialta agus tíreolaíoch, an dianú talmhaíochta agus an meath tuaithe trí na glúine. I measc na dtionchar seo bhí míbhuntáiste sóisialta agus eacnamaíoch, imirce agus eisimirce eacnamaíoch, creimeadh gnáthóg nádúrtha agus meath úsáid na Gaeilge mar theanga labhartha phobail.

Fúinn
  • An Carn
  • An Carn
  • An Carn
  • An Carn
  • An Carn
  • An Carn