Oifig Phoist Thír Chiana

D’aistrigh Oifig phoist Thír Chiana go dtí an Carn in 2006 i ndiaidh iarrachtaí ag pobal Charn Tóchair lena chinntiú go mairfeadh sí sa phobal.

Ó shin is páirt lárnach den phobal í sa Charn.

Uaireanta Oscailte –

  • 9 a.m. – 4 p.m. Luan go Déardaoin
  • 9 a.m – 1 p.m. Dé hAoine
  • Druidte Dé Sathairn agus Dé Domhnaigh

I measc seirbhísí atá ar fáil tá:

  • Aistarraingtí agus lóisteálacha bainc
  • Gnáthsheirbhísí poist
  • Breiseanna leictreachais
  • Breiseanna fóin póca
  • Íocaíochtaí billí
  • Fágáil agus imeacht

Má tá ceist ar bith agat déan teagmháil le 02879 645495

An Carn Supporting Image