Cosán Oidhreachta Charn Tóchair

An Carn Supporting Image

Tá saibhreas láithreacha i gceantar Charn Tóchair a bhfuil tábhacht seandálaíochta agus chomhshaoil ag baint leo agus atá nasctha le chéile faoi Chosán Oidhreachta Charn Tóchair. Tugann sé tuigbheáil níos fearr ar ár stair agus rianaíonn sé tionchar an duine ar an chomhshaol áitiúil ón tréimhse Neoiliteach go dtí an lá atá inniu ann.

Ba cheart a thabhairt faoi deara go bhfuil cosáin siúil le comharthaí bealaigh ar Shliabh Charn Tóchair agus Coill Dhroim nDamh, ar féidir cuairt a thabhairt orthu go neamhspleách ar an chosán seo.

Is féidir treoir agus léarscáil, le léarscáileanna de chosáin siúil ar Shliabh Charn Tóchair agus i gCoill Dhroim nDamh, a íoslódáil thíos.

Treoir agus léarscáil