Beartas Fianán

Tá an fógra seo um beartas fianán á sheirbheáil ag An Carn, 132A Bóthar Thír Chiana, Machaire Rátha BT46 5NH
CAD É FIANÁN?

Is é is fianán ann comhad beag a chuirtear ar thiomántán crua do ríomhaire. Cuireann sé ar a chumas dár suíomh gréasáin do ríomhaire a shainaithint agus tú ag amharc ar leathanaigh éagsúla dár suíomh gréasáin.

 

Ligeann fianáin do shuíomhanna gréasáin agus d’fheidhmchláir do shainroghanna a stóráil le hinneachar, roghanna nó feidhmeanna atá sonrach duitse a chur i do láthair. Cuireann siad ar ár gcumas dúinne chomh maith faisnéis a fheiceáil, leithéid an líon daoine a úsáideann an suíomh gréasáin agus na leathanaigh a dtugann siad cuairt orthu de ghnáth.

AN DÓIGH A N-ÚSÁIDIMID FIANÁIN.

Féadfaidh muid fianáin a úsáid:

 

Le hanailís a dhéanamh ar ár dtrácht gréasáin, ag úsáid pacáiste anailísíochta. Cuidíonn sonraí úsáide comhiomlána linn struchtúr, dearadh, inneachar agus feidhmeanna an tsuímh gréasáin a fheabhsú.

A shainaithint an bhfuil tú sínithe isteach ar ár suíomh gréasáin. Ligeann fianán dúinn a sheiceáil an bhfuil tú sínithe isteach ar an tsuíomh.

Inneachar a thástáil ar ár suíomh gréasáin. Mar shampla, féadfaidh 50% dár n-úsáideoirí píosa amháin inneachair a fheiceáil, agus féadfaidh an 50% eile píosa difriúil inneachair a fheiceáil.

Faisnéis faoi do shainroghanna a stóráil. Is féidir leis an tsuíomh gréasáin ansin faisnéis a chur i do láthair a bheidh níos ábhartha agus spéisiúla duit.

Lena aithint cén uair a philleann tú ar ár suíomh gréasáin. Féadfaimid d’inneachar ábhartha a thaispeáint, nó feidhmiúlacht a d’úsáid tú roimhe a chur ar fáil.

Ní thugann fianáin dúinn rochtain ar do ríomhaire nó ar aon fhianaise fút, seachas an méid a roghnaíonn tú a chomhroinnt linn.

FIANÁIN A RIALÚ.

Is féidir leat socruithe fianán do bhrabhsálaí gréasáin a úsáid lena shocrú cad é mar úsáideann ár suíomh gréasáin fianáin. Mura bhfuil tú ag iarraidh go stórálfaidh ár suíomh gréasáin fianáin ar do ríomhaire nó gléas, ba cheart duit do bhrabhsálaí gréasáin a shocrú le fianáin a dhiúltú.

 

Ach tabhair faoi deara le do thoil, má dhéanann tú seo b’fhéidir go n-imreofar tionchar ar fheidhmeanna ár suímh gréasáin. B’fhéidir nach mbeidh roinnt leathanach agus seirbhísí ar fáil duit.

 

Ach gurb é gur athraigh tú do bhrabhsálaí le fianáin a dhiúltú, eiseoidh ár suíomh gréasáin fianáin nuair a thugann tú cuairt air.

 

Le tuilleadh a fhoghlaim faoi fhianáin agus an dóigh a n-úsáidtear iad, téigh go dtí Maidir le Fianáin.