Language: English Gaeilge
Accommodation availability
Home > Tionscadail Poiblí > Féile Charn Tóchair > Coláiste Charn Tóchair 2016
Accommodation availability

Coláiste Charn Tóchair 2016

Coláiste Charn Tóchair
Cúrsa A (Gaeilge amháin): 4 Iúil – 8 Iúil
Fóirsteanach do pháistí ar Ghaelscoileanna R1 - R7.
Cúrsa B (Dátheangach) : 11-15 Iúil
Do gach páiste  P1 - P7 idir ghlantosaitheoirí agus Ghaeilgeoirí líofa.

Coláiste Charn Tóchair – ag tabhairt eispéireas cultúrtha iomlán do do pháiste.
 
**BÍGÍ MEABHRACH NACH BHFUIL AON ÁIT AR AN CHÚRSA DEIMHNITHE GO DTÍ GO MBEIDH AN T-AIRGEAD ÍOCTHA INA hIOMLÁN AGUS AN FOIRM CLÁRÚCHÁIN INIATA LEIS.

Féach an nasc thíos leis an fhoirm eolais agus an fhoirm iarratais a íoslódáil.
 

  • Colaiste Charn Tochair
  • Colaiste Charn Tóchair
  • Colaiste Charn Tóchair

Ticéid  //  Tickets
'An Carn' uses cookies to deliver superior functionality and to enhance your experience of our website. Read about how we use cookies and how you can control them here. Continued use of this site indicates that you accept this policy.