Carnlann – Celebrating 30 Years

Last month we proudly reflected on our significant journey and accomplishments over the past thirty years. Our event “Carnlann” showcased the area’s achievements in Irish Medium Education, Nature and Heritage. For anyone who may have missed the launch and exhibition, you can now view the video looking back at 30 years of An Carn.

01/05/2024 – An mhí seo caite rinne muid ceiliúradh ar an dul chun cinn shuntasach atá déanta faoin ár stiúir sa cheantar le tríocha bliana anuas. D’óstáil muid an taispeántas “Carnlann” ina léiríodh an méid atá curtha i gcrích sa Ghaeloideachas i gcúrsaí dúlra agus oidhreachta. Muna raibh tú in ann freastal ar an ócáid, tá an físeán anois.