Seachtain na Gaeilge 2023

Seachtain na Gaeilge 2023

Féile na Gaeilge agus an Chultúir – Tá imeachtaí ann fóirsteanach do chách!

Seachtain na Gaeilge – is féile í a mhaireann coicís de gnáth, ó thús mhí an Mhárta suas go dtí Lá Fhéile Pádraig. Áfach, tá clár gníomhaíochtaí den scoth eagraithe ag An Carn le linn mí an Mhárta! Le linn na féile beidh réimse gníomhaíochtaí a dhéanann ceiliúradh ar an Ghaeilge agus ar an chultúr agus beidh imeachtaí fóirsteanach do chách.

Breathnaigh ar an chlár gníomhaíochtaí go bhfeicfidh tú an réimse imeachtaí ar fad a bheas ar siúl i gCarn Tóchair!

Seachtain na Gaeilge 23 WEB

Ba mhór linn ár maoinitheoirí Comhairle Lár Uladh, Conradh na Gaeilge, agus Foras na Gaeilge, a aithint as a gcuid maoinithe agus tacaíochta leanúnacha a chuidíonn linn clár gníomhaíochtaí den chéad scoth a sholáthar.

Más mian leat tuilleadh eolais agus le gach cúrsa nó imeacht a chur in áirithe gabh chuig www.ancarn.org/whats-on