Féile Charn Tóchair 2022 – Clár Imeachtaí

. .

Féile Charn Tóchair 2022

Ba mhaith linn buíochas a ghabháil fosta lenár maoinitheoirí – , Comhairle Ceantair Lár Uladh, Comhairle Ealaíon TÉ agus Foras na Gaeilge a chuir an tacaíocht airgeadais a raibh de dhíth go géar ar fáil.