Teanga: English Gaeilge
Infhaighteacht lóistín
Home > Nuacht > POST - ** Cócaire Sinsearach de dhíth**
Infhaighteacht lóistín

POST - ** Cócaire Sinsearach de dhíth**

Blas An Carn

Cócaire Sinsearach de dhíth

(35 uair sa tseachtain (5lá): 8.00am – 4.00pm gach lá)
 
Ba mhaith linn Cócaire Sinsearach a earcú don chaife pobail nua ag An Carn. Tá an tionscadal nuálach seo le tosú ag deireadh an tsamhraidh 2018 agus tá sé mar chuid de lárionad An Carn atá mar mhol tionscadal ag an phobal áitiúil.

Tá duine díograiseach tiomanta de dhíth orainn a bhfuil taithí acu ar bheith ag obair i gcaifé/cistin (3 bliana taithí ar a laghad). Ní mór d’iarrthóirí leibhéal feidhmiúil Gaeilge labhartha a bheith acu nó a léiriú go bhfuil siad tiomanta agus sásta Gaeilge a fhoghlaim. Beidh sé mar dhualgas ar an chócaire shinsearach:

  • Oibriú an chaifé ó lá go lá a bhainistiú
  • Béilí a ullmhú agus a chócaráil
  • An bia uilig a ordú
  • Obair taobh istigh de bhuiséid aontaithe
  • Biachlár a phleanáil
  • Cloí le riachtanais sábháilteacht bhia (oiliúint ar fáil más gá).

Is iad 9 a.m. go dtí 3 p.m. príomhuaireanta oscailte an Chaifé ó Luan go Satharn, agus beidh na gnáthuaireanta oibre idir 8.00am agus 4.00pm, ach d'fhéadfadh an Caifé oscailt taobh amuigh de na príomhuaireanta seo anois is arís faoi choinne imeachtaí agus gníomhaíochtaí ócáideacha.

Is féidir an tuarastal a phlé, ag brath ar an taithí. D'fhéadfaí solúbthacht áirithe sna huaireanta a thabhairt san áireamh don iarrthóir cheart.

Más mian leat bheith mar chuid den fhoireann seo cuir do CV ar aghaidh chuig Claire. Tel 02879549978 nó r-phost claire.doherty@ancarn.org
 

 
Ticéid  //  Tickets
Baineann 'An Carn' úsáid as fianáin chun feidhmiúlacht uachtarach agus eispéireas feabhsaithe d'ár suímh a thabhairt duit. Léigh fán dóigh a úsáidtear fianáin agus an dóigh is féidir leat a bheith i gceannas orthu anseo. Glacann tú leis an polasaí seo le hathúsáid an tsuímh seo.