Teanga: English Gaeilge
Infhaighteacht lóistín
Home > Áiseanna Ar Cíos > Suite TF
Infhaighteacht lóistín

Suite TF

Cuimsíonn an Seomra TF 12 ríomhaire phearsanta is féidir a úsáid le printéirí líonraithe agus tá idirlíon leathanbhanda ar fáil. Tá WiFi ar fáil freisin.

Tá na nithe seo a leanas i measc na gcúrsaí atá ar fáil do ghnóthais phoiblí agus áitiúla – ECDL, New Clait, TF agus Idirlíon & Ríomhphost do Thosaitheoirí. Tá cúrsaí speisialaithe i Scairbhileoga (Excel), Bunachair Shonraí (Access) agus Láithreoireachtaí (Powerpoint) ceaptha chun léargas níos doimhne a thabhairt ar na réimsí seo.

Is féidir oiliúint chorparáideach a chur in oiriúint do do chuid riachtanas. Déan teagmháil leis an ionad chun na riachtanais seo a phlé agus chun a fheiceáil cé acu a d’fhéadfadh nó nach bhféadfadh An Carn cabhrú le do ghnóthas.

Tá an seomra TF ar fáil le glacadh ar cíos freisin. Déan teagmháil le Claire le haghaidh tuilleadh faisnéise. 028 7954 9978

Ticéid  //  Tickets
Baineann 'An Carn' úsáid as fianáin chun feidhmiúlacht uachtarach agus eispéireas feabhsaithe d'ár suímh a thabhairt duit. Léigh fán dóigh a úsáidtear fianáin agus an dóigh is féidir leat a bheith i gceannas orthu anseo. Glacann tú leis an polasaí seo le hathúsáid an tsuímh seo.